Systémová podpora kultury

Podpora excelence v dotačním systému hlavního města Prahy v oblasti kultury a umění - rozpracovaný návrh 

Jak může Praha zlepšit dotační systém a stát se přední kulturní metropolí? Odborníci zkoumají posílení principu excelence - Tisková zpráva, 21.12.2022

Výzva ke zvýšení podpory duševního zdraví kreativitou ve vzdělávání

NOVÁ PRAŽSKÁ KULTURNÍ POLITIKA - NÁVRH
K 3. 11. 2021

NOVÁ PRAŽSKÁ KULTURNÍ POLITIKA - PREZENTACE Z 1. KONZULTACE NA TÉMA "METODIKA"

NOVÁ PRAŽSKÁ KULTURNÍ POLITIKA - PREZENTACE Z 2. KONZULTACE NA TÉMA "VIZE, CÍLE"

NOVÁ PRAŽSKÁ KULTURNÍ POLITIKA - PREZENTACE Z 3. KONZULTACE NA TÉMA "OPATŘENÍ, IMPLEMENTACE"

NOVÁ PRAŽSKÁ KULTURNÍ POLITIKA - Výsledky dotazníkového šetření k nové pražské kulturní politice

KULTURNÍ KOMPAS - Manuál rozvoje lokální kultury v městských částech hl. m. Prahy

Metodika mapování kultury v hl. m. Prahy

Green Paper // Pier Luigi Sacco, Itálie, IULM University Milan
Green Paper // Jordi Pardo, Španělsko, Nartex Barcelona
Green Paper // Michal Hladký, Slovensko, Creative Industry Košice
Green Paper // Ragnar Siil, Estonsko, Creativity lab OÜ

Financování kultury a Praha /díl 1/ – Výdaje městských částí hlavního města Prahy na kulturu

Financování kultury a Praha /díl 2/ – Financování kultury z veřejných rozpočtů v hlavním městě Praze

Financování kultury a Praha /díl 3/ – Financování kultury ve vybraných evropských městech

Financování kultury a Praha /díl 4/ – Analýza zdrojů financování kultury v Praze a srovnání se zahraničními přístupy

Zákonné kulturní normy v Evropě

Kulturní zařízení – informace o počtu kulturních zařízení v hlavním městě Praze

Demografie, bydlení a veřejná vybavenost v Praze – kultura

Rešerše grantových systémů v evropských městech

BROŽURA - Pře(d)stav si Prahu kulturní

MAPA – Kulturní zařízení v Praze

​Agenda 21 pro kulturu - Proč musí kultura být centrem udržitelného rozvoje?

Agenda 21 pro kulturu - Akce

Přehled kulturních statistik ve vybraných evropských městech