Akce ve veřejném prostoru

Čím dál více lidí má chuť nechat ožít ulice, náměstí či plácky v místě, kde žijí. Praha tomu drží palce. Na tomto webu zjistíte, jak si vyřídit povolení pro pořádání akce ve veřejném prostoru.


Autor fotografie: Vojtěch Benedikt, Zažít město jinak Pod Žižkovskou věží

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Kulturní KOMPAS a Pražské plácky

Kulturní KOMPAS je projekt podporující rozvoj kultury a komunitního života v městských částech. Cílí na úřady městských částí, ale primární dopad by měl být na tamní kulturní obec a aktivní občany. Pojmenovává pět tzv. standardů: vyjma Znalosti, která je předpokladem, jsou to KOmunikace, Mediace, Podpora Aktérů a Strategie. Proto KOMPAS. Podpora rozvoje těchto standardů by měla pomoci kulturním aktérům dostat se snáze k podpoře ze strany úřadu a snižovat bariéry organizace kulturních a komunitních akcí a aktivit. 

Kompas naleznete ZDE

Projekt Pražské židle & plácky funguje jako praktické rozšíření projektu KOMPASu. Jeho záměrem je rychlé a levné testování změn funkcí různých veřejných prostranství. Na dočasnou dobu je pozměněna či rozšířena stávající funkce veřejného prostranství, např. parkoviště či prázdného náměstí. Prostor je dočasně „zabydlen“ Pražskými židlemi & stolky, příp. dalším mobiliářem a doplněn o různý typ kulturního či komunitního programu. Projekt testuje a následně vyhodnocuje funkčnost jiného modelu fungování daného prostoru. Pražské židle & plácky mohou napomoci tomu, aby lidé nemuseli na změnu ve veřejném prostoru čekat dlouhé roky povolovacích procesů, či aby byly případně ušetřeny mylně vynaložené finance na stavební úpravy, které se v dočasných proměnách neosvědčí. Ze zkušenosti víme, že i drobné změny ve veřejném prostoru napomáhají k budování vztahu lidí s místy a k nastartování debaty o jejich budoucím rozvoji.

PRAŽSKÉ PLÁCKY

Realizovaný projekt pražského plácku na Zbraslavi ZbrasLOVE 2022

Videozáznam z akce naleznete ZDE.

Realizovaný projekt pražského plácku v Uhříněvsi CuKŘIK 2021

Videozáznam z akce naleznete ZDE.

Během pár podzimních týdnů přinesl festival na Novém náměstí v Uhříněvsi pestrou směs kultury a sousedského setkávání. Od konce září do konce října se můžete těšit na výstavu v nově otevřené galerii, umělecké projekty v okolí, zábavu pro nejmenší, divadelní představení nebo posezení u dobré kávy.

 Tramvajová smyčka Dlabačov 2021

Kreativní Praha z.ú. připravila (na základě výzvy MHMP) v červenci 2021 dvoukolové výběrové řízení na Tramvajovou smyčku na Dlabačově. Jeho smyslem bylo vytvořit zcela nový, kulturně - komunitní point na místě, které je dlouhodobě z hlediska bezpečnosti místních občanů vnímáno negativně. Záměrem VŘ bylo nalézt zájemce s přesahem k lokálním partnerům a potřebám místních obyvatel.


Z přihlášených projektů 3 žadatelů postoupili do druhého kola dva projekty. Jako vítězný návrh byl vybrán projekt Transformace tramvajové smyčky Dlabačov dvojice O. Kužílek a J. Řídký.

Od srpna 2021 bylo přistoupeno k realizaci záměru: dalším úpravám prostoru TS Dlabačov (započatých již na jaře 2021), nákupu tramvaje T3, vyřešení smluvních dohod mezi nájemci a DP. Se zahájením provozu se počítá na jaře 2022.

Smetanovo nábřeží 2021

Projekt pod názvem“Smetaňák” v sobě zahrnuje kulturně - komunitní aktivizaci Smetanova nábřeží. Jeho smyslem je upozornit na potencionální možnosti využití tohoto exponovaného místa směrem k uvažovaným dopravně - urbanistickým změnám. 

Otevření “čapadla” na jaře 2021 bylo doplněno o komentované procházky s odborníky určené veřejnosti, krátkodobé informační výstavy a aktivní komunikaci s kulturními a vzdělávacími institucemi a školami (FSV, FAMU, SmetanaQ, Goethe institut) směrem k jejich budoucímu začlenění do aktivit Smetańáku.