Akce ve veřejném prostoru

Čím dál více lidí má chuť nechat ožít ulice, náměstí či plácky v místě, kde žijí. Praha tomu drží palce. Na tomto webu zjistíte, jak si vyřídit povolení pro pořádání akce ve veřejném prostoru.


Autor fotografie: Vojtěch Benedikt, Zažít město jinak Pod Žižkovskou věží

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Kulturní KOMPAS a Pražské plácky

Kulturní KOMPAS je projekt podporující rozvoj kultury a komunitního života v městských částech. Cílí na úřady městských částí, ale primární dopad by měl být na tamní kulturní obec a aktivní občany. Pojmenovává pět tzv. standardů: vyjma Znalosti, která je předpokladem, jsou to KOmunikace, Mediace, Podpora Aktérů a Strategie. Proto KOMPAS. Podpora rozvoje těchto standardů by měla pomoci kulturním aktérům dostat se snáze k podpoře ze strany úřadu a snižovat bariéry organizace kulturních a komunitních akcí a aktivit. 

Kompas naleznete ZDE

Projekt Pražské židle & plácky funguje jako praktické rozšíření projektu KOMPASu. Jeho záměrem je rychlé a levné testování změn funkcí různých veřejných prostranství. Na dočasnou dobu je pozměněna či rozšířena stávající funkce veřejného prostranství, např. parkoviště či prázdného náměstí. Prostor je dočasně „zabydlen“ Pražskými židlemi & stolky, příp. dalším mobiliářem a doplněn o různý typ kulturního či komunitního programu. Projekt testuje a následně vyhodnocuje funkčnost jiného modelu fungování daného prostoru. Pražské židle & plácky mohou napomoci tomu, aby lidé nemuseli na změnu ve veřejném prostoru čekat dlouhé roky povolovacích procesů, či aby byly případně ušetřeny mylně vynaložené finance na stavební úpravy, které se v dočasných proměnách neosvědčí. Ze zkušenosti víme, že i drobné změny ve veřejném prostoru napomáhají k budování vztahu lidí s místy a k nastartování debaty o jejich budoucím rozvoji.

PRAŽSKÉ PLÁCKY

AKTUÁLNĚ: Pražský plácek v roce 2023 vznikne v Praze 10

Celkem sedm pražských městský částí se přihlásilo do otevřeného open callu projektu Pražské plácky, který byl vyhlášen v únoru 2023. Po dobu jednoho měsíce se do něj mohli přihlašovat pražské městské části a navrhovat místa ze svého obvodu, pro která by chtěla jiný způsob využití. Po sérií místních šetření byl z užšího výběru pro realizaci komunitního plácku vybrán prostor ulice před Základní školou Solidarita na Praze 10.

Více informací najdete v záložce ke stažení.

Zabydli džungli! 

Oživení parku před Fakultou humanitních studií UK.

"Divoký parčík se vzrostlými stromy, keři a prošlapanými cestičkami nabízí daleko více možností na jeho využití, než se může na první pohled zdát"

Program nazvaný Zabydli džungli! má představit veřejný prostor před budovou
Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (FHS) v Tróji a naznačit jeho budoucí možnosti
rozvoje. Během několika dní se jak přímo v parčíku, tak na betonové platformě budovy FHS
uskuteční debaty, prezentace, koncerty, komentované prohlídky nebo umělecké intervence a
performance. Prostor bude navíc nově obohacený o umělecké objekty, a nikoliv pouze
symbolicky propojený ve spolupráci s GHMP s nedalekým Trojským zámkem. Objekty
historického zámku a oceňované novostavby FHS spojuje společná komunikace pro pěší a
cyklisty a dramaturgie nabídne několik příležitostí, jak si trasu aktivně projít a zapojit se do
programu.
Okolí budovy Fakulty humanitních studií a Kolejí 17. listopadu vzkvétá po svém.
Zdejší prostředí je typickým příkladem ustupující městské džungle, zajímavým rozhraním,
které čeká urbanistická transformace. Jak by mohl vypadat prostor předpolí fakulty?
Chceme, aby okolní džungle zcela zmizela? Nezaslouží si současné prostředí citlivou péči,
pozornost, a především naši přítomnost? Proč čekat na úpravy, když takový proces potrvá
desetiletí? Zkusme se s naší džunglí sžívat!

Kompletní program Zabydli džungli naleznete na FB události.

Realizovaný projekt pražského plácku na Zbraslavi ZbrasLOVE 2022

Videozáznam z akce naleznete ZDE.

Realizovaný projekt pražského plácku v Uhříněvsi CuKŘIK 2021

Videozáznam z akce naleznete ZDE.

Během pár podzimních týdnů přinesl festival na Novém náměstí v Uhříněvsi pestrou směs kultury a sousedského setkávání. Od konce září do konce října se můžete těšit na výstavu v nově otevřené galerii, umělecké projekty v okolí, zábavu pro nejmenší, divadelní představení nebo posezení u dobré kávy.

 Tramvajová smyčka Dlabačov 2021

Kreativní Praha z.ú. připravila (na základě výzvy MHMP) v červenci 2021 dvoukolové výběrové řízení na Tramvajovou smyčku na Dlabačově. Jeho smyslem bylo vytvořit zcela nový, kulturně - komunitní point na místě, které je dlouhodobě z hlediska bezpečnosti místních občanů vnímáno negativně. Záměrem VŘ bylo nalézt zájemce s přesahem k lokálním partnerům a potřebám místních obyvatel.


Z přihlášených projektů 3 žadatelů postoupili do druhého kola dva projekty. Jako vítězný návrh byl vybrán projekt Transformace tramvajové smyčky Dlabačov dvojice O. Kužílek a J. Řídký.

Od srpna 2021 bylo přistoupeno k realizaci záměru: dalším úpravám prostoru TS Dlabačov (započatých již na jaře 2021), nákupu tramvaje T3, vyřešení smluvních dohod mezi nájemci a DP. Se zahájením provozu se počítá na jaře 2022.

Smetanovo nábřeží 2021

Projekt pod názvem“Smetaňák” v sobě zahrnuje kulturně - komunitní aktivizaci Smetanova nábřeží. Jeho smyslem je upozornit na potencionální možnosti využití tohoto exponovaného místa směrem k uvažovaným dopravně - urbanistickým změnám. 

Otevření “čapadla” na jaře 2021 bylo doplněno o komentované procházky s odborníky určené veřejnosti, krátkodobé informační výstavy a aktivní komunikaci s kulturními a vzdělávacími institucemi a školami (FSV, FAMU, SmetanaQ, Goethe institut) směrem k jejich budoucímu začlenění do aktivit Smetańáku.