Kreativní Praha!

Projekt na podporu koncepčního rozvoje
kultury a kreativních odvětví v Praze.

Kultura a kreativita vytváří obraz města a zásadním způsobem přispívá ke zvyšování kvality života jeho obyvatel. Může stimulovat ekonomiku i rozvoj celé společnosti. Může posilovat pověst města v mezinárodním měřítku či podněcovat vztah obyvatel k lokalitám, ve kterých žijí.

Posláním projektu Kreativní Praha! je přispět k systematickému rozvoji kultury a kreativity v Praze v souladu se Strategickým plánem hl. m. Prahy a dalšími koncepčními dokumenty. Chceme vytvořit nová propojení mezi správou města, akademickou obcí, podnikateli, neziskovým sektorem a zástupci kreativních odvětví a přispět k identifikaci obyvatel s obrazem Prahy jako živého kreativního města.

Skrze realizované projekty usilujeme v Praze o:

1

Systematizaci sběru a správy informací o kultuře a kreativních odvětvích.

2

Zavedení koncepčního přístupu ke kultuře.

3

Zviditelnění a podporu kreativního podnikání.

4

Kulturní emancipaci centra města.

Historie projektu Kreativní Praha! (KREP!) sahá do roku 2013, kdy se zakládající členové projektu – Olga Škochová a David Kašpar – stali garanty kulturní oblasti v chystané aktualizaci Strategického plánu hl. m. Prahy. Jeho schválení pak potvrdilo kulturní agendu jako nedílnou součást městského plánování a podpořilo poptávku na posílení kapacit v oblasti tvorby analýz a koncepcí. V roce 2015 se tedy mohl zformovat projektový tým, který od té doby svou činností přispívá k systematickému rozvoji kultury a kreativity na území hlavního města Prahy.

 

Art-1

Projekt Art&Design District zviditelní návštěvníkům v historickém jádru Prahy živé současné umění a design. více

Koncepce-1

Koncepce se bude zaměřovat na zjednodušení pravidel a zvýšení dostupnosti veřejných prostranství v Praze pro kulturní a komunitní aktivity. více

Portal-1

Podle doposud zjištěných informací patří mezi jednu z bariér dostupnosti kulturní nabídky pro školy v Praze nepřehlednost nabídky a její nedostatečně komunikované propojení se vzdělávacími potřebami škol. více

Culturemap-1

Projekt kulturní mapa Prahy nastavuje pravidelnou publikaci a vyhodnocení statistiky kultury a kulturního prostředí ve městě v souladu s aktuálními mezinárodními trendy. více

Centrum-1

Tým projektu Kreativní Praha! je odpovědný za provoz druhého patra v Pražském kreativním centru. Cílem podporovaných aktivit je naplňovaní jedné z programových priorit Pražského kreativního centra, konkrétně Rozvoj kulturních a kreativních odvětví v Praze. více