Kreativní Praha!

Projekt na podporu koncepčního rozvoje
kultury a kreativních odvětví v Praze.

Kreativní Praha je organizací hl. m. Prahy, jejímž hlavním cílem je koncepčně rozvíjet kulturu a podporovat kulturní a kreativní odvětví.
Od r. 2015 do r. 2020 jsme byli součástí Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, kde jsme se podíleli na tvorbě Strategického plánu, kulturní politiky, nesčetně analýz od tvorby metodiky mapování kultury (Prague Culture Map) až po koncepce ryze konkrétních území (Art District 7, Malostranské náměstí, ...).
Od ledna 2021 jsme se stali samostatnou organizací. Koncepční znalosti využíváme pro práci na konkrétních kulturních projektech a v rozvoji Pražského kreativního centra.
Jsme součástí největší sítě kreativních center na světě European Creative Business network. Naši práci sdílíme a provazujeme se stejně smýšlejícími partnery (nejen) ze zahraničí.
Věříme, že cesta k vysoké kvalitě života a šťastnému městu vede skrze kulturu a lidskou kreativitu.

Skrze realizované projekty usilujeme v Praze o:

1

Systematizaci sběru a správy informací o kultuře a kreativních odvětvích.

2

Zavedení koncepčního přístupu ke kultuře.

3

Zviditelnění a podporu kreativního podnikání.

4

Kulturní emancipaci centra města.

Historie projektu Kreativní Praha! (KREP!) sahá do roku 2013, kdy se zakládající členové projektu – Olga Škochová a David Kašpar – stali garanty kulturní oblasti v chystané aktualizaci Strategického plánu hl. m. Prahy. Jeho schválení pak potvrdilo kulturní agendu jako nedílnou součást městského plánování a podpořilo poptávku na posílení kapacit v oblasti tvorby analýz a koncepcí. V roce 2015 se tedy mohl zformovat projektový tým, který od té doby svou činností přispívá k systematickému rozvoji kultury a kreativity na území hlavního města Prahy.

 

 

Práce Kreativní Prahy je založená na meziresortní spolupráci, aktivní komunikaci, sdílení příkladů dobré praxe a strategickém přístupu k rozvoji kultury ve městě.

Naše agenda se skládá z tří hlavních pilířů:
• STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ V KULTUŘE
• KULTURNÍ A KREATIVNÍ ODVĚTVÍ
• KULTURA V LOKALITÁCH

Jsme také provozovatelem PRAŽSKÉHO KREATIVNÍHO CENTRA na Staroměstském náměstí, kde rozvíjíme výše uvedené programové linky.

Vlajkové projekty od roku 2021:

Culturemap-1

Klíčovou roli při tvorbě analytických a datových podkladů v kultuře hraje pravidelnost s jakou jsou informace sbírány a vyhodnocovány. Tuto pravidelnost Kreativní Praha zajistí portálem Prague Culture Map, který umožní v reálném čase zjistit informace o pražské kulturní infrastruktuře, kulturních akcích, kulturních a kreativních odvětvích apod. Tento nástroj umožní rovněž analyzovat data z grantových žádostí a veškeré informace zobrazovat v území. více

2/ Pražské kulturní fórum

Záměrem projektu Pražské kulturní fórum je vytvořit pravidelnou platformu pro vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi kulturními aktéry Prahy a správou města. Tato komunikace probíhá celoročně formou kulatých stolů, kreativních brunchů v PKC, či participačních setkání k jednotlivým projektům. Završena je každý rok stejnojmennou konferencí, která formuluje nejaktuálnější téma pro Prahu v oblasti kultury.

3/ Kultura v lokalitách

Kreativní Praha naváže aktivní spolupráci s městskými částmi v rozvoji lokální kultury s ohledem na specifické potřeby lokalit. Konkrétně v oblasti rozvoje veřejných prostranství a jejich užívání pro kulturně komunitní aktivity a lokální cestovní ruch. Rozvoj lokální kultury bude založen na spolupráci s městskými částmi na realizaci pilotních projektů a následném vzniku manuálu shrnující postupy rozvoje kultury v lokalitách.

4/ Kreativní inkubátor v Pražském kreativním centru

Kreativní Inkubátor v prostorách radničního bloku navazuje na tříletý úspěšný provoz Pražského kreativního centra, které slouží jako tvůrčí laboratoř města a meeting point akademického, soukromého (ziskového i neziskového) a veřejného sektoru. Kreativní Praha tento kulturně vzdělávací klastr bude nadále rozvíjet a společně s aktéry v PKC připraví na r. 2021 inkubační program, který přispěje k užšímu propojení profesionálů z KKO a škol.