Kreativní Praha je organizací hl. m. Prahy, jejímž hlavním cílem je koncepčně rozvíjet kulturu a podporovat kulturní a kreativní odvětví.

Předchozích 5 let jsme byli součástí Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, kde jsme se podíleli na tvorbě Strategického plánu, kulturní politiky, nesčetně analýzách od tvorby metodiky mapování kultury (Prague Culture Map) až po koncepce ryze konkrétních území (Art District 7, Malostranské náměstí, ...). 

Od ledna 2021 jsme se stali samostatnou organizací. Koncepční znalosti využíváme pro práci na konkrétních kulturních projektech a v rozvoji Pražského kreativního centra.

Jsme součástí největší sítě kreativních center na světě European Creative Business network. Naši práci sdílíme se stejně smýšlejícími partnery (nejen) ze zahraničí.

Věříme, že cesta k vysoké kvalitě života a šťastnému městu vede skrze kulturu a lidskou kreativitu. Do týmu hledáme kolegy, kteří se s námi na tuto cestu vydají.

Volné pracovní pozice

V současné době nemáme vypsáno výběrové řízení na žádnou pracovní pozici.