Pražské kulturní fórum 2022: Ecxelence

Druhý ročník Pražského kulturního fóra proběhne 19.-20.4. 2022 v žižkovském kině Přítomnost! 

 

Pražské kulturní fórum cílí na nastavení dlouhodobé spolupráce mezi aktéry v oblasti umění, kultury a kulturních a kreativních průmyslů, přináší do pražského prostředí současné zahraniční trendy na poli rozvoje kultury a kulturních a kreativních odvětví. 

První ročník PKF byl úvodním výkopem k zahájení tvorby nové Kulturní politiky hlavního města Prahy, letošní a druhé PKF na již vzniklou Kulturní politiku navazuje. Konkrétně nahlíží na téma excelence. Excelenci chce prověřit z různých úhlů pohledu a v různých perspektivách, které jsou inspirovány průřezovými kritérii Kulturní politiky.

 

PROGRAM:

PROGRAMOVÁ BROŽURA ZDE

 • excelence: lidé a inovace
  út 19. 4. 2022 // 14:00 - 17:00
  Jak může město podporovat kreativitu a inovativnost? Jak hned v počátku rozeznat excelentní projektový záměr? A jak jej smysluplně podpořit? Jak může město systémově podporovat rozvoj kreativity jednotlivců? Vyžadují různé žánry a oblasti KKO odlišnou formu podpory nápadů/záměrů/idejí?

 • excelence: kulturní infrastruktura
  st 20. 4. 2022 // 9:00 - 12:00
  Co je excelentní infrastruktura ve 21. století? Velký kulturní markant? Sdílené inovativní inkubátory v brownfieldu? Může vzniknout excelentní kulturní infrastruktura zdola (skrze experiment,  pilotování či nějaký jiný dočasný lowcostový pokus) či přichází vždy shora (budováním znalosti, analýzou a vyhodnocováním kontextu, poptávky, ekonomických aspektů fungování)? Je jeden z těchto přístupů lepší? Vhodnější? Udržitelnější? A může město vůbec pilotovat z veřejných zdrojů, když nemá zaručený výsledek předem?

 • excelence: značka města
  st. 20. 4. 2022 // 14:00 - 17:00

  Má být značka města spojená s jednou ikonickou akcí nebo má být značkou města “kulturní rozmanitost”? Mohou fungovat oba přístupy vedle sebe? Jsou festivalová města přežitkem nebo stojí za to investovat do budování pražských vlajkových lodí? Jaké jsou výhody nebo úskalí měst, která svou značku postavila na jedné kulturní akci či osobnosti?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pražské kulturní fórum 2021

WHAT’S THE FUTURE? // JAKÁ JE BUDOUCNOST KULTURY?

27. - 29. 4. 2021, online

PROGRAMOVÁ BROŽURA Pražského kulturního fóra 2021

Pražské kulturní fórum otvírá diskuzi k nové Kulturní politice hlavního města Prahy.

Cílí na nastavení dlouhodobé spolupráce mezi lokálními aktéry v oblasti umění, kultury a kulturních a kreativních průmyslů a přináší do pražského prostředí současné zahraniční trendy. 

 

út 27. 4. 16:00 - 19:00 h. FUTURE: POLICY Role města v rozvoji kultury
https://youtu.be/iz9sjNSH_CA
st 28. 4. 9:00 - 12:00 h. FUTURE: ART Podpora napříč uměleckými žánry
https://youtu.be/6CfCvMMMbPc
st 28. 4. 13:30 - 16:30 h. FUTURE: ECONOMY Podpora kulturních a kreativních odvětví
https://youtu.be/QCoxQdm-cts
čt 29. 4. 14:30 - 17:30 h. FUTURE: COMMUNITY  Komunitní kultura a otevřenost institucí
https://youtu.be/3K07X4YjgSg


Green Paper // Pier Luigi Sacco, Itálie, IULM University Milan

Green Paper // Jordi Pardo, Španělsko, Nartex Barcelona
Green Paper // Michal Hladký, Slovensko, Creative Industry Košice
Green Paper // Ragnar Siil, Estonsko, Creativity lab OÜ

Pražské kulturní fórum se koná pod záštitou MgA. Hany Třeštíkové, radní pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu, ve spolupráci s Odborem kultury a cestovního ruchu hl. m. Prahy a za finanční podpory Magistrátu hl. m. Prahy.

Pražské kulturní fórum pořádá Kreativní Praha, z. ú. Partnerem akce je Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Více informací na Facebooku k akci: https://fb.me/e/2meGBd2Up

 

1. PANEL / FUTURE: POLICY // Role města v rozvoji kultury

út 27. 4. / 16 – 19 h.

Jak se musí změnit přístup města k podpoře kultury a kulturních a kreativních průmyslů v situaci rychlého vývoje společnosti způsobeného nejen pandemií, ale také klimatickou změnou, rozšířením digitálních technologií a společenskými změnami tím vyvolanými? Jak má vypadat moderní kulturní politika, která na tyto změny reaguje?

zahraniční odborník:

 • Pier Luigi Sacco, Itálie, IULM University Milan

moderátor rozhovoru se zahraničním odborníkem:

 • Jiří Sulženko, ředitel odboru kultury a cestovního ruchu MHMP

moderátor živého panelu:

 • Saša Michailidis, Česká televize

panelisté:

 • Hana Třeštíková, radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu
 • Lubomír Zaorálek, ministr kultury České republiky
 • Jana Zielinski, ředitelka festivalu Designblok
 • Jiří Suchánek, ředitel Kreativní zóny DEPO2015 Plzeň
 • Petr Suška, ředitel týmu inovací v urbánní ekonomice, Fraunhofer-Gesellschaft

 

2. PANEL / FUTURE: ART // Podpora napříč uměleckými žánry

st 28. 4. / 9 – 12 h.

Co může Praha udělat pro kulturní aktéry a co oni pro ni? Jaký druh infrastruktury jí chybí? Chce být Praha špičkou současného tance, vážné hudby nebo literatury? A ví to vůbec? Jak se dá “měřit” práce kulturních organizací?

zahraniční odborník:

 • Jordi Pardo, Španělsko, Nartex Barcelona

moderátorka rozhovoru se zahraničním odborníkem:

 • Olga Škochová, specialistka kulturního plánování, MČ Praha 10

moderátor živého panelu:

 • Petr Prokop, Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze

panelisté:

 • Eva Kejkrtová Měřičková, výkonná ředitelka Asociace profesionálních divadel ČR
 • Bohumil Nekolný, specialista tvorby kulturních politik, Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze
 • Daniel Přibyl, ředitel Městských divadel pražských
 • Marek Vrabec, ředitel festivalu Struny podzimu

 

3. PANEL / FUTURE: ECONOMY // Podpora kulturních a kreativních odvětví

st 28. 4. / 13:30 – 16:30 h.

Kolik lidí v Praze pracuje v kulturním a kreativním průmyslu? Co o něm víme? Nakolik se podílí na ekonomice města? Bude součástí pražské kulturní politiky? V jakých oblastech kreativních průmyslů může být Praha evropským lídrem? A jak konkrétně by jej mělo město podporovat?

zahraniční odborník:

 • Michal Hladký, Slovensko, Creative Industry Košice

moderátor rozhovoru se zahraničním odborníkem:

 • Mattijs Maussen, nezávislý konzultant EHMK

moderátorka živého panelu:

 • Naděžda Hávová, Český rozhlas

panelisté:

 • Jana Adamcová, členka představenstva Prague City Tourism, předsedkyně Institutu pro digitální ekonomiku
 • Pavel Barák, předseda Asociace herních vývojářů ČR (GDACZ)
 • Ondřej Kašpárek, ředitel Průša Labu
 • Martin Pošta, ředitel Signal festivalu

 

4. PANEL / FUTURE: COMMUNITY // Komunitní kultura a otevřenost institucí

čt 29. 4. / 14:30 – 17:30 h.

Jak nastavit spolupráci v rozvoji místní kultury mezi hl. m. Prahou a městskými částmi? Jakou roli mohou hrát příspěvkové organizace a soukromé kulturní instituce v rozvoji kultury v lokalitách? Jsou Pražané připraveni se na ni spolupodílet?

zahraniční odborník:

 • Ragnar Siil, Estonsko, Creativity Lab OÜ

moderátor rozhovoru se zahraničním odborníkem:

 • David Kašpar, místostarosta MČ Prahy 10

moderátor živého panelu:

 • Ondřej Horák, Kreativní Praha

panelisté:

 • Hana Třeštíková, radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu
 • Magdalena Juříková, ředitelka Galerie hlavního města Prahy
 • Tomáš Řehák, ředitel Městské knihovny v Praze
 • Martin Šotola, ředitel spolku AutoMat a koordinátor Zažít město jinak