projekt Realizačního programu 1 Strategického plánu hl. m. Prahy

Prague Culture Map

zdroj: IPR Praha

Projekt kulturní mapa Prahy nastavuje pravidelnou publikaci a vyhodnocení statistiky kultury a kulturního prostředí ve městě v souladu s aktuálními mezinárodními trendy. Zhodnocuje potenciál množství znalosti, kterou pražské kulturní prostředí kumuluje, a to jak pro koncepční rozvoj města, tak pro zvýšení kvality života jeho obyvatel. Zároveň se věnuje praktickému využití a prezentaci shromážděné znalosti i nových unikátních datových sad přímo veřejnosti i využití pro analýzu a plánování rozvoje města po celé jeho ploše. Počítá s potenciálem využití dat pro digitální ekonomiku zejména v oblasti služeb díky adekvátním formátům zveřejnění dat.

Prague Culture Map

zdroj: Czech Design | grafika: Kristýna Mikolášková

Obecný dlouhodobý cíl: Praha disponuje komplexní a aktualizovanou analytickou a datovou znalostí v oblasti kultury, která slouží jako podklad pro datově podložené rozhodování veřejné správy i soukromých subjektů. Dále je využívána pro podnikání a k prezentaci pražské kultury doma i v zahraničí a pro mezinárodní srovnání Prahy v oblasti kultury.

Evropská města, pro které je kultura důležitou součástí jejich rozvoje a kvality života i prosperity obyvatel systematicky budují datové a analytické zázemí. Je v zájmu Prahy, aby s nimi držela krok a včas dokázala vyhodnotit trendy a implementovat progresivní opatření pro rozvoj kultury ve městě podložená solidní argumentací.

garant: Vladimír Lieberzeit /  lieberzeit@ipr.praha.eu