KULTURNÍ POLITIKA HMP 22+
Aktuální verzi Kulturní politiky hlavního města Prahy schválenou dubnovou Radou města naleznete ZDE a anglickou verzi ZDE.


 -----

DĚKUJEME ZA VAŠE PŘIPOMÍNKY A ZÁJEM O KULTURU V PRAZE!

 

ZDE najdete verzi dokumentu po zaprácování připomínek a ZDE pak visí seznam těchto připomínek společně s popisem vypořádání. Děkujeme za váš čas a zájem!

 

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU NOVÉ PRAŽSKÉ KULTURNÍ POLITIKY proběhlo 18. 11. od 17 h. v Sále architektů Staroměstské radnice.

Účastníci projednání se musí prokázat písemným dokladem, že splňují jednu z následujících podmínek:

• 14 dní od ukončeného očkování,
• do 90 dní od prodělání onemocnění COVID 19,
• negativní antigenní test ne starší 24 hod nebo negativní PCR test ne starší 72 dní.

>> stream VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ nové pražské KULTURNÍ POLITIKY 22+
18. 11. od 17 h. ze Sálu architektů Staroměstské radnice
sledujte zde ⏩ https://youtu.be/Rdt7v22qu1U
ptejte se na ⏩ sli.do pod kódem >> 522 165

Kulturní politika je zastřešujícím koncepčním dokumentem dlouhodobějšího charakteru, na který bude navazovat tvorba každoročních akčních plánů, které z něj budou vycházet a konkretizovat projekty pro jednotlivé roky. Návrh formuluje vizi a cíle v oblasti umění, kultury a kulturních a kreativních odvětví v Praze. Časově je koncipován na horizont 8-10 let. Návrh vychází z analytických východisek, která jsou opřena o SWOT analýzy. Je navázán na relevantní koncepční materiály města (Strategický plán města, Strategie cestovního ruchu Zájmy Prahy na prvním místě, Strategie vzdělávací politiky 2030+, RIS3 pro Prahu) a státu (Státní kulturní politika 2021-25, Strategie rozvoje a podpory KKO). Kromě samotné návrhové části bude dokument obsahovat také implementační plán - jakým způsobem bude návrh realizován a jakým způsobem bude vyhodnocováno jeho plnění.

Zpracováním dokumentu byla Odborem kultury a cestovního ruchu MHMP pověřena Kreativní Praha, z. ú. Přípravy dokumentu odstartovalo Pražské kulturní fórum (v dubnu 2021), následovalo dotazníkové šetření k dilematům kulturním politiky (v květnu 2021) otevřené široké kulturní obci, které sloužilo jako vstup do práce na dokumentu. K tvorbě dokumentu byly vytvořeny tři tematické pracovní skupiny a řídící výbor (podrobněji o nich níže). Během září 2021 proběhly 3 veřejné konzultace k metodice, tematickým oblastem a návrhu konkrétních projektů pro rok 2022 - záznamy vč. prezentací jsou dostupné níže.

ZDE JE DOSTUPNÝ NÁVRH - pracovní verze textu KULTURNÍ POLITIKY HMP 22+ k připomínkám  
Návrh je otevřeným Vašim připomínkám do pondělí 22. 11. 2021 vč

Vaše připomínky a dotazy prosíme vkládejte pomocí připomínkového formuláře dostupného na této adrese: https://forms.gle/YrGDDTBUQeFvkgMw6 
(Pokud máte více otázek či připomínek, prosíme, vkládejte je postupně - do jednoho dotazníku jednu otázku či připomínku. Po odeslání bude prostor vložit další).

Dále Vás srdečně zveme na VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ dokumentu, které proběhne 18. 11. 2021 od 17 h. na Staroměstské radnici v Sále architektů.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V září 2021 proběhly ONLINE KONZULTACE NOVÉ PRAŽSKÉ KULTURNÍ POLITIKY, kterou pro hlavní město Praha zpracovává Kreativní Praha ve spolupráci s vámi – aktéry kulturní scény. 

Záznamy a prezentace z konzultací jsou dostupné níže:

 • 9. 9. // METODICKÝ ČTVRTEK: Jak nová pražská kulturní politika vzniká? A jaký bude výsledný formát?
  >> ZÁZNAM <<
  >> PREZENTACE << 
 • 16. 9. // VIZIONÁŘSKÝ ČTVRTEK: Jaká je vize a cíle nové pražské kulturní politiky?
  >> ZÁZNAM <<
  >> PREZENTACE << 
 • 23. 9. // PRAKTICKÝ ČTVRTEK: Jaká konkrétní opatření bude nová pražská kulturní politika obsahovat a jak bude implementována? 
  >> ZÁZNAM <<
  >> PREZENTACE << 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HARMONOGRAM PŘÍPRAVY NOVÉ PRAŽSKÉ KULTURNÍ POLITIKY

březen, říjen 2021 / mezinárodní board (Pier Luigi Sacco, Jordi Pardo, Ragnar Sil a Michal Hladký)
duben 2021 / první ročník Pražského kulturního fóra
květen 2021 / dotazníkové šetření o dilematech kulturní politiky >> výsledky <<
červen - září 2021 / pracovní skupiny ke kulturní politice
9., 16. a 23. září 2021 / konzultace s širší odbornou veřejností (více informací výše)
říjen/listopad 2021 / rozpracovaný koncept kulturní politiky k připomínkám
18. listopadu 2021, 17 h., Staroměstská radnice, Sál architektů  / veřejné projednání 

ČLENOVÉ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

Aneta Heidlová, ZHMP
Mariana Čapková, ZHMP
Lubomír Brož, ZHMP
Petr Hlaváček, RHMP
Jan Chabr, RHMP
David Kašpar, předseda správní rady Kreativní Prahy
Jakub Stárek, ZHMP
Jiří Sulženko, ZHMP
Hana Třeštíková, RHMP
Jan Wolf, ZHMP

ČLENOVÉ PRACOVNÍCH SKUPIN

Členové pracovních skupin byli nominováni s ohledem na:

 • návaznost na předešlou kulturní politiku
 • zastoupení městských organizací i nezávislého sektoru
 • implementaci 

ART
Olga Škochová Bláhová, ONplan
Jakub Bakule, MK ČR
Bohumil Nekolný, AMU
Daniel Sobotka, FOK
Martina Hájková, Asociace profesionálních divadel
Ondřej Stupal, Nadace a centrum pro současné umění
Kamila Matějková, MHMP
Lucie Tužová, MHMP

COMMUNITY
Tomáš Řehák, Městská knihovna Praha
Marie Foltýnová, GHMP
Marie Kašparová, Za Trojku
Pavel Kappel, Praha 22 Uhříněves
Adam Pajgrt, IPR Praha
Kamila Matějková, MHMP
Lucie Tužová, MHMP
Ondřej Horák, Máš umělecké střevo?

ECONOMY
Marcel Kraus, Hyb4City
Zdeňka Hubáček Kujová, KUMST
Lucie Pára, IPR Praha
Michaela Kašpárek Mixová, H40
Petr Suška, Fraunhofer IAO
Tomáš Lapáček, Pražský inovační institut
Marie Peksová, MK ČR