Strategie rozvoje pro kulturu i rozvoje kulturních a kreativních odvětví jsou v České republice stále novinkou, málo promyšlený je rozvoj kulturních a kreativních odvětví a infrastruktury v souvislosti s rozvojem území.

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy jako instituce, která se věnuje územnímu i strategickému rozvoji, má jedinečnou možnost experimentálně promýšlet vazbu řízeného i spontánního rozvoje kultury a kulturních a kreativních odvětví včetně dopadů na proměny konkrétních území.

V činnosti strategického projektu Kreativní Praha! se inspirujeme zahraničními platformami i konkrétními příklady měst, které tato témata promýšlí a mapování i analýzu kultury důsledně provazují se svými strategickými vizemi.