VEŘEJNÝ PROSTOR

Výzva k zapojení do oživení prostoru Smetanova nábřeží

Vyzýváme vás ke spolupráci ve snaze oživit veřejný prostor Smetanova nábřeží o kulturní a komunitní aktivity, jež vrátí nábřeží jeho původní význam.

Cíl 

Cílem zkušebního režimu na Smetanově nábřeží je oživení nábřežního komunitního života a zatraktivnění prostor místním i kolemjdoucím v návaznosti na dopravní opatření, která utlumují tranzit individuální automobilové dopravy. Zkušební režim koordinuje Kreativní Praha a je součástí dlouhodobé koncepční studie IPR Praha Křížovnická – Smetanovo nábřeží – Masarykovo nábřeží, jejímž cílem je změna dosavadního dopravního režimu místa. Magistrát hlavního města Prahy nyní přichází s podporou a iniciativou aktivit, které vrátí na nábřeží společenský život a zájem obyvatel a návštěvníků města trávit zde čas.  

Magistrát hlavního města Prahy považuje za velmi důležité, aby zdejší aktivity byly propojené s místními aktéry, jako jste právě vy. Na Vás se obracíme jako na lokální aktéry, kteří s nábřežím bezprostředně sousedí. Rádi bychom Vám nabídli možnost, realizovat ve spolupráci s městem některé z Vašich aktivit přímo na místě.

Pro uskutečnění veřejných aktivit jsme zvažovali prostor zavřeného jízdního pruhu a parkovacích stání ve směru od Národního divadla po vyústění ulice Divadelní. Na tomto místě nás napadlo o víkendech pořádat např. tematické besedy či trhy (blešáky, knižní, hudební, designové, použité oblečení) a v týdnu instalovat např. prezentační panely k studii IPR Křížovnická – Smetanovo nábřeží – Masarykovo nábřeží, výstava k výročí 30 let FSV UK, výstava fotografií Život 90 atp. Dalším místem je čapadlo, náplavka a „dvorek“ před nově opraveným čapadlem, které umožňuje průchod na náplavku z Divadelní ulice. Na náplavce byl vysoutěžen nový provozovatel, který bude rád na společných projektech spolupracovat. Kromě výše zmíněných aktivit bychom rádi dali prostor například komentovaným vycházkám o historii, architektuře a významu pražských nábřežích, kobkách, čapadlech a okolních institucích a domech.

Zkušební režim Smetanova nábřeží bude probíhat od začátku července do konce října 2021. 

Pokud byste se rádi zapojili, dozvěděli se víc, domluvili si s námi schůzku – prosím, dejte nám vědět a můžeme společně probrat veškeré možnosti a představu.

Kontaktní osoba je Sandra Malisová // sandra.malisova@kreativnipraha.eu

VYCHÁZKY v okolí Smetanova nábřeží

ŘÍJEN 2021

5. 10. / út KREATIVNÍ SMETAŇÁK: CECHY, ŘEMESLA A MANUFAKTURY. Tentokrát se vydáme po stopách dobových řemesel a možná budete překvapeni, které živnosti ve zdejších uličkách naši předci provozovali.  Povíme si např. čím se zabývali bradýři, jak pracovali barvíři nebo co obnášelo tiskařské řemeslo. Některé z památných budov se nám zachovaly do dnešních dnů a my si tak můžeme připomenout, kde sídlily významné dílny a manufaktury. Začátek akce 16:30 v u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí. Jednotná cena 80 Kč/za osobu. Vycházkou provází lektorka Prague City Tourism JUDr. Hana Barešová

12. 10. / út KREATIVNÍ SMETAŇÁK: KDE MÚZY NEMLČÍ. Na Smetanově nábřeží a v jeho nejbližším okolí bychom dnes našli mnoho kulturních institucí, divadel a kaváren, které spolu vytvářejí identitu této lokality. Na vycházce si představíme nejvýznamnější z nich a dozvíme se, kde se tu vlastně vzaly a co dnes mohou návštěvníkům nabídnout. Začátek akce 16:30 v u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí. Jednotná cena 80 Kč/za osobu. Vycházkou provází lektorka Prague City Tourism Marcela Smrčinová

26. 10. / út KREATIVNÍ SMETAŇÁK: ARCHITEKTURA SMETANOVA NÁBŘEŽÍ ANEB KDYŽ FASÁDY VYPRÁVĚJÍ. Aniž by mluvily, prozrazují nám svými symboly povahu, účel a často i spletitou minulost, která mnohdy sahá k nejhlubším kořenům městského osídlení.  Naučme se poznávat a číst architekturu, kterou jako kolemjdoucí často míjíme bez povšimnutí. Začátek akce 16:30 v u Krannerovy kašny (pomník Františka I.) v Parku Národního probuzení na Smetanově nábřeží. Jednotná cena 80 Kč/za osobu. Vycházkou provází lektorka Národní galerie pro vzdělávání a Prague City Tourism Monika Švec Sybolová

Avizujeme omezený počet osob ve skupině. Doporučujeme zakoupit vstupenky v předprodeji na eshop.prague.eu

Výběrové řízení na provozovatele tramvajové smyčky Dlabačov

30. 6. // uzávěrka pro dodání přihlášek
26. 7. // vyhlášení výsledku

Komise v rámci výběrového řízení Tramvajová smyčka Dlabačov vybrala nájemce. Protokol o průběhu výběrového řízení je ke stažení viz níže. Další jednání bude probíhat mezi vybraným nájemcem a Dopravním podnikem hl. m. Prahy.

Hlavní město Praha v zastoupení
Kreativní Praha z. ú.

Oznamuje

Ve smyslu § 36 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č. 131/2000 Sb.) v platném znění.

Záměr

Pronajmout formou výběrového řízení prostory sloužící podnikání - Tramvajovou smyčku Dlabačov, Praha 6. Pronájem se týká zpevněné plochy o výměře 51 m2 za účelem společensko-kulturního využití. Součástí pronájmu je také pronájem tramvajového vozu, cena pronájmu bude upřesněna.

Prohlídku je možné domluvit s kontaktní osobou na níže uvedených číslech.

Poučení

Podle výše citovaného ustanovení zákona o hlavním městě Praze mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky, a to písemně, prostřednictvím Kreativní Praha z. ú., Praha 1, Staroměstské náměstí 4/1, PSČ 110 00 v souladu s Pravidly pro výběrová řízení na pronájem, která jsou uveřejněna jako podmínky výběrového řízení na www.realitniportalpraha.cz, v termínu nejpozději do posledního dne zveřejnění tohoto záměru. Nabídky doručené později nebo na jiné podací místo nebudou hodnoceny. Výběrového řízení se mohou účastnit tuzemské fyzické a právnické osoby.

Kreativní Praha z. ú. si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené návrhy nebo výběrové řízení zrušit. Dále má právo Pravidla výběrového řízení dodatečně změnit, případně doplnit, zejména si vyhrazuje právo požádat zájemce v průběhu výběrového řízení o doplnění jejich nabídek, příp. vyzvat zájemce k dorovnání nejvyšší cenové nabídky. Kreativní Praha z. ú upozorňuje, že vyloučí všechny nabídky, jejichž záměrem bude využití nebytového prostoru za účelem provozování následujících činností: nonstop, bar, diskotéka, směnárna, herna, sázková kancelář, sex-shop, erotický salon, provozování hracích a výherních automatů, prodej zbraní, militarií, předmětů s nacistickou a komunistickou tématikou, předmětů se sexuální tématikou, pyrotechnických pomůcek, skla a výrobků z něj a dále prodej upomínkových předmětů, suvenýrů, dárkových předmětů a jim podobných, vycházejících z jiných než pražských a českých tradic, masáží a peelingů rybami. Dále si vyhrazuje právo zamítnout pozdější případné žádosti o změnu účelu nájmu, vedoucí k některému z výše uvedených využití.

Kontaktní osoba // MgA. Ondřej Horák // ondrej.horak@kreativnipraha.eu

Ke stažení

Dlabačov - protokol o průběhu výběrového řízení

Dlabačov - schéma
Dlabačov - podmínky VR