Kreativní Praha!

Projekt na podporu koncepčního rozvoje
kultury a kreativních odvětví v Praze.

Kultura a kreativita vytváří obraz města a zásadním způsobem přispívá ke zvyšování kvality života jeho obyvatel. Může stimulovat ekonomiku i rozvoj celé společnosti. Může posilovat pověst města v mezinárodním měřítku či podněcovat vztah obyvatel k lokalitám, ve kterých žijí.

Posláním projektu Kreativní Praha! je přispět k systematickému rozvoji kultury a kreativity v Praze v souladu se Strategickým plánem hl. m. Prahy a dalšími koncepčními dokumenty. Chceme vytvořit nová propojení mezi správou města, akademickou obcí, podnikateli, neziskovým sektorem a zástupci kreativních odvětví a přispět k identifikaci obyvatel s obrazem Prahy jako živého kreativního města.

Skrze realizované projekty usilujeme v Praze o:

1

Systematizaci sběru a správy informací o kultuře a kreativních odvětvích.

2

Zavedení koncepčního přístupu ke kultuře.

3

Zviditelnění a podporu kreativního podnikání.

4

Kulturní emancipaci centra města.

Historie projektu Kreativní Praha! (KREP!) sahá do roku 2013, kdy se zakládající členové projektu – Olga Škochová a David Kašpar – stali garanty kulturní oblasti v chystané aktualizaci Strategického plánu hl. m. Prahy. Jeho schválení pak potvrdilo kulturní agendu jako nedílnou součást městského plánování a podpořilo poptávku na posílení kapacit v oblasti tvorby analýz a koncepcí. V roce 2015 se tedy mohl zformovat projektový tým, který od té doby svou činností přispívá k systematickému rozvoji kultury a kreativity na území hlavního města Prahy.

 

1

Cílem Pražského kreativního centra je přeměnit opuštěné tzv. Radniční domy v historickém jádru Prahy na centrum vzdělávání, kultury a kreativity. více

 

1

Kultura je klíčovým nástrojem rozvoje komunitního života. Projekt Art District 7 nastavil systémový přístup pro vznik fungující kreativní čtvrti v rámci městské části Praha 7. více

Malostranske

Malostranské náměstí je jedno z nejvýznamnějších a donedávna zároveň jedno z nejzanedbanějších veřejných prostranství v Praze. To se však mění. Jaká je budoucnost Malostranského náměstí? více