Kreativní Praha

Projekt na podporu koncepčního rozvoje
kultury a kreativních odvětví v Praze.

Kultura vytváří obraz města a zásadním způsobem přispívá ke zvyšování kvality života jeho obyvatel. Vnímáme ji však skutečně jako prioritu, která může stimulovat ekonomiku i rozvoj celé společnosti?

Praha se dlouhodobě profiluje jako město kulturního dědictví, není však pochyb o tom, že aktuálně není městem autentické živé kultury a žité kreativity. Často o tom sice mluvíme, přesto se nám dosud nepodařilo rozvinout kreativní potenciál Prahy v souladu s jejími možnostmi a potřebami.

Co nám v tom brání? Chceme-li dnes posílit pozici Prahy v pomyslné soutěži s dalšími městy, musíme se zaměřit nejen na péči o to, co jsme zdědili, ale zejména na to, abychom značku „město kultury“ naplnili skutečným obsahem.

Chceme:

1

Nastavit agendu dlouhodobého projektu pro koncepční podporu a rozvoj kulturního a kreativního sektoru v Praze.

2

Vytvořit trvalou podporu pro implementaci kulturních opatření Strategického plánu hl. m. Prahy.

3

Vytvořit nová propojení mezi správou města, akademickou obcí, podnikateli, neziskovým sektorem a zástupci kreativních odvětví.

4

Podporovat rozvoj kultury a kreativity na lokální úrovni pražských městských částí a přispívat k identifikaci obyvatel s obrazem Prahy jako živého kreativního města.

1

Cílem Pražského kreativního centra je přeměnit opuštěné tzv. Radniční domy v historickém jádru Prahy na centrum vzdělávání, kultury a kreativity. více

 

1

Kultura je klíčovým nástrojem rozvoje komunitního života. Projekt Art District 7 nastavil systémový přístup pro vznik fungující kreativní čtvrti v rámci městské části Praha 7. více

Malostranske

Malostranské náměstí je jedno z nejvýznamnějších a donedávna zároveň jedno z nejzanedbanějších veřejných prostranství v Praze. To se však mění. Jaká je budoucnost Malostranského náměstí? více