Nový Strategický plán Prahy přináší řadu opatření, které mají za cíl posílit roli kultury jako důležitého hybatele rozvoje města.

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy klade důraz na vytváření živého, kulturního a kreativního města. Podporuje rozvoj současného umění s respektem k historickým hodnotám a kulturnímu dědictví. Definuje řadu opomíjených kulturních témat a navrhuje nová opatření, od efektivního a udržitelného systému grantové podpory kulturních aktivit po podporu vztahu obyvatel k lokalitám, ve kterých žijí. V delším horizontu je pak cílem je vytvořit nový strategický dokument pro kulturu v Praze, který bude svou kvalitou odpovídat ostatním evropským metropolím a kromě jiného tak zajistí strategii pro nové oblasti - kulturní a kreativní průmysly nebo rozvoj komunit - které dosud nebyly v kulturní politice Prahy zohledněny.

Co se stane v roce 2016?


Vznikne aktualizovaný koncepční dokument pro stategii kultury v Praze, který navrhne konkrétní postupy vedoucí k udržitelné správě pražské kultury. Bude vycházet z právě aktualizovaného Strategického plánu hlavního města Prahy a naváže na stávající kulturní politiku. 

Kdo na projektu v roce 2016 pracuje?


Projekt zpracovává Odbor kultury, zahraničnícních vztahů a cestovního ruchu MHMP ve spolupráci s týmem Kreativní Prahy.