Cílem Pražského kreativního centra je přeměnit opuštěné tzv. Radniční domy v historickém jádru Prahy na centrum vzdělávání, kultury a kreativity.

Z analytické části aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy, která byla vyhotovena v letech 2013-2014, mj. vyplývá, že Praha nepracuje dostatečně se svým kulturním a kreativním potenciálem a dopouští degradaci atraktivního centrálního území.
Jedním z řešení pro oživení městského centra je vznik "Pražského kreativního centra" fungujícím na principu propojování kreativního, akademického a veřejného sektoru spolu s výzkumem a inovativním podnikáním.

Co se stalo v roce 2016?


V lednu 2016 uložila Rada hl. m. Prahy úkol Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy vypracovat koncepci možné realizace Pražského kreativního centra v prostorách bloku tzv. Radničních domů. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy identifikoval, co může Kreativní centrum v Radničních domech nabízet ve společné diskusi s aktéry a partnery. Iniciátory dikuse byli Skautský institut a Filosofická fakulta univerzity Karlovy. IPR zároveň realizoval analýzu širšího prostředí. (Analýza k přečtení ZDE)

Co se děje nyní?

V říjnu 2017 byl na základě Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 851 ze dne 18. 4. 2017 spuštěn pilotní provoz PKC jako kreativního meeting pointu v centru Prahy.

Smyslem působení IPR a týmu KREP v Radničních domech je společně s ostatními partnery vytvářet kreativní meeting point pro setkávání profesionálů z kulturních a kreativních odvětví z hlavního města, ČR i zahraničí. Shromažďovat znalost o kulturních a kreativních odvětvích v Praze, její využití pro datově podložené rozhodování a prezentace v zahraniční.

Jak mohu využít prostory
Pražského kreativního centra?


Realizovat program v rámci 3 základních dramaturgických pilířů:

  • vzdělávání a kreativita pro 21 století,
  • podpora rozvoje a mezinárodní spolupráce KKO,
  • rozvoj centra města skrze kulturní a kreativní odvětví.

Pronajmout si prostory na setkání nebo konferenci.

V případě, že máte zájem o využití prostor Pražského kreativného centra, kontaktujte koordinátorku PKC Pavlínu Samčíkovou: pavlina.samcikova@praha.eu

Webové stránky www.prazskékretivnícentrum.cz jsou v současné chvíli ve výstavbě. Děkujeme za pochopení.