Cílem Pražského kreativního centra je přeměnit opuštěné tzv. Radniční domy v historickém jádru Prahy na centrum vzdělávání, kultury a kreativity.

Z analytické části aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy, která byla vyhotovena v letech 2013-2014, mj. vyplývá, že Praha nepracuje dostatečně se svým kulturním a kreativním potenciálem a dopouští degradaci atraktivního centrálního území.
Jedním z řešení pro oživení městského centra je vznik "Pražského kreativního centra" fungujícím na principu propojování kreativního, akademického a veřejného sektoru spolu s výzkumem a inovativním podnikáním.

Jako potenciálně vhodný prostor pro vznik kreativního centra byl vytipován blok tzv. Radničních domů na Staroměstském a Malém náměstí. Vedle strategické polohy v centru města a vnitřních dispozic budov hraje svoji roli také fakt, že Praha tyto prázdné domy v duchu podpory kreativních aktivit již částečně využívá. Vedle nepravidelných jednorázových akcí typů Designblok, DesignWeek, či Famufest, využívá dům č. p. 5 Umělecko-průmyslové muzeum jako dočasné sídlo své instituce a od začátku roku 2015 část prvního patra budovy č. p. 4 Skautský institut, který zde pořádá otevřené vzdělávací aktivity pro veřejnost. Dosavadní aktivity však představují pouhý zlomek potenciálu daného místa.

Co se stane v roce 2016?


V lednu 2016 uložila Rada hl. m. Prahy úkol Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy vypracovat koncepci možné realizace Pražského kreativního centra v prostorách bloku tzv. Radničních domů.

Tým Kreativní Prahy v současné době zpracovává výchozí analytickou část koncepce jako podklad pro širší diskuzi zájemců o spolupráci na tvorbě návrhové části koncepce. Finálním výstupem této práce bude studie proveditelnosti, na kterou by měla navázat realizace Pražského kreativního centra v podobě dočasné intervence v letech 2017-2020.

Kdo na projektu v roce
2016 pracuje?


Koncepci projektu zpracovává tým Kreativní Prahy ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a Skautským institutem.

Jak se mohu zapojit do diskuse o podobě Pražského kreativního centra a jeho roli v podpoře rozvoje kulturních a kreativních odvětví v Praze?