projekt Realizačního programu 1 Strategického plánu hl. m. Prahy

Portál kulturní nabídky pro školy

zdroj: GHMP | foto: Lucie Haškovcová, Markéta Slachová Goldova, Kateřina Prokopová

Podle doposud zjištěných informací patří mezi jednu z bariér dostupnosti kulturní nabídky pro školy v Praze nepřehlednost nabídky a její nedostatečně komunikované propojení se vzdělávacími potřebami škol. Tím jsou kladeny vysoké nároky na orientaci učitelů v nabídce a jejich motivaci kulturní programy navštěvovat. Cílem projektu je zjednodušit orientaci v kulturní nabídce pro školy (učitele, vychovatele), a tím zvýšit její dostupnost pro děti v rámci školní výuky.

Cílem projektu je zjednodušit orientaci v kulturní nabídce pro školy (učitele, vychovatele), a tím zvýšit její dostupnost pro děti v rámci školní výuky. Součástí navrhovaného projektu je prověřit bariéry dostupnosti kulturní nabídky pro školy do větší hloubky mapováním mezi základními a středními školami i kulturními organizacemi a poptávku po řešení. Rozhodnutí jak situaci zlepšit je podmíněno výsledky mapování. Řešení, které projekt rozpracovává je vytvoření informačního portálu, kde bude shrnuta nabídka kulturních institucí a nezávislých kulturních subjektů (agentur, producentů i umělců) z oblasti hl. m. Prahy, tento portál bude dostupný pro školy z celé ČR. Bude fungovat jako přehled nabídky i poptávky po kulturních programech, místo pro umístění doprovodných pedagogických a didaktických materiálů k jednotlivým programům i jako nástroj zpětné vazby a hodnocení programu školami (pedagogy i žáky). Projekt posílí spolupráci škol a kulturních institucí na konkrétních programech (rozvoj vztahu dětí ke kultuře a umění, využití kultury a umění k rozvíjení kreativity a schopností kritické reflexe, posilování identifikace s místem, kde žijí). Projekt zlepší dostupnost kultury pro děti i mládež a jednotlivé kulturní instituce bude motivovat k zvyšování kvality nabídky. Rozvojový potenciál projektu představuje rozšíření uživatelů portálu i na rodiny s dětmi v Praze, včetně cizinců.

garant: Andrea Švandová / svandova@ipr.praha.eu