Malostranské náměstí je jedno z nejvýznamnějších a donedávna zároveň jedno z nejzanedbanějších veřejných prostranství v Praze. To se však mění. Jaká je budoucnost Malostranského náměstí?

Donedávna zde přitom stálo parkoviště, které v žádném ohledu nesloužilo jako veřejné a reprezentativní prostranství a nenabízelo důvody k zastavení, případně posezení.  

Během letošního roku však náměstí zaznamenalo změny. Auta nahradily židličky a stolky a místu byla navrácena funkce náměstí. V následujících několika měsících dojde primárně ke zklidnění prostoru - místo poslouží k posezení, odpočinku, zastavení. V průběhu této fáze může také docházet k drobným kulturním či nekomerčním aktivitám.

Co se stane v roce 2016?


V rámci přechodné správy budou probíhat setkání s místními obyvateli, živnostníky nebo spolky s cílem nastavit dlouhodobý provozní model. Tato koncepce bude obsahovat zejména definici a typy vhodných aktivit, ekonomickou rozvahu a řešit otázku sociálního zázemí, úklidu a údržby. V této fázi bude náměstí pod správou koordinátora zaměstnaného v IPR Praha.

Chcete na náměstí realizovat svou akci?

1) Vyplňte tento dotazník.
2) Váš návrh posoudí pracovní skupina, která se schází jednou měsíčně. O termínu rozhodnutí vás budeme informovat.
3) Při konání akce není třeba platit žádný poplatek za zábor, celou akci si však produkčně a logisticky řeší realizátor sám.

Jak se mohu zapojit do diskuse o budoucnosti Staroměstského náměstí?

 

  • Kontaktujte koordinátorku Kláru Mišunovou na čísle 777 862 614 nebo e-mailem na misunova@ipr.praha.eu.