projekt Realizačního programu 1 Strategického plánu hl. m. Prahy

zdroj: IPR Praha

Koncepce se bude zaměřovat na zjednodušení pravidel a zvýšení dostupnosti veřejných prostranství v Praze pro kulturní a komunitní aktivity. Projekt koncepčně otevírá veřejná prostranství místním komunitám, organizacím a dalším včetně např. zahraničních umělců a podporuje odklon turismu z přetíženého centra.

V znik koncepce užívání klíčových veřejných prostranství pro kulturní a komunitní aktivity. Cílem projektu je zajistit koncepční užívání veřejných prostranství pro kulturní a komunitní aktivity. Uplatňovat principy transparentní správy k užívání VP v Praze ke kulturním a komunitním aktivitám.

Koncepce bude zaměřena na výběr prioritních veřejných prostranství a klíčových kulturních a komunitních projektů podporujících kulturní image města (pod expertní supervizí). Záměrem je zjednodušit v Praze podmínky a pravidla pro aktivní kulturní a společenské užívání veřejných prostranství, vytvořit transparentní systém správy, který rozlišuje veřejný a soukromý zájem a vytvoření jednotné komunikační platformy.

garant: Klára Mišunová / misunova@ipr.praha.eu