projekt Realizačního programu 1 Strategického plánu hl. m. Prahy

Czech Design grafika Kristyna Mikolaskova

zdroj: Czech Design, grafika Kristýna Mikolášková

Projekt Art&Design District zviditelní návštěvníkům v historickém jádru Prahy živé současné umění a design. Obohatí stávající kulturní nabídku pro obyvatele pražské metropolitní oblasti o specifické aktivity z oblasti umění, designu a dalších kreativních odvětví, v jinak turisticky přetíženém centru města, kde jsou tyto aktivity, byť zde přítomné, překryty nabídkou pro masový turismus.

Přípravný projekt pro založení Art&Design District Prague na území MČ Praha 1 bude zkoumat a realizovat vzorový přístup k ustanovení Art&Design Districtu. Projekt je motivací ke vzájemné spolupráci veřejného a soukromého sektoru v oblasti umění, designu a dalších oblastí kreativních odvětví. Pilotní projekt vytvoří podmínky pro založení pražského Art&Design Districtu v centru města. Klíčovou aktivitou bude aktivizace potenciálních účastníků a hlavních nositelů vytipovaného Art&Design Districtu v centru města, jejich propojování napříč sektory – zapojování neziskových organizací, podnikatelských subjektů, akademického sektoru a klíčových kulturních institucí do klastru. Další aktivitou bude popis aktuálních potřeb aktérů v oblasti kulturních a kreativních odvětví v centru města a rámcový návrh nástrojů k jejich naplňování. Projekt je programově napojen na aktivity Pražského kreativního centra v Radničních domech, které je bude jádrem síťování.

Projekt má velký potenciál stát se prototypem kulturní čtvrti/hubu, který díky souběžné systémové podpoře shora/zdola a oblibě u veřejnosti bude živým kulturním srdcem historického jádra města.

garant: Tereza Šťastná / stastna.t@ipr.praha.eu