Kultura je klíčovým nástrojem rozvoje komunitního života. Projekt Art District 7 nastavil systémový přístup pro vznik fungující kreativní čtvrti v rámci městské části Praha 7. 
Prohlédněte si studii proveditelnosti a brožuru.

Holešovická tržnice

Pod pojmem „art district“ (kreativní čtvrť) se rozumí taková část města, která nabízí hustou koncentraci účelně propojených ziskových i neziskových kulturních a uměleckých subjektů, poskytovatelů služeb, firem, škol a dodavatelů z dalších příbuzných oblastí. Městská část Praha 7 k této značce přirozeně tíhne díky místnímu kulturně společenskému dění, koncentraci galerií, divadel, kaváren a restaurací a přítomnosti významných kulturních institucí.

V březnu 2016 podepsala MČ Praha 7 a Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy memorandum o vzájemné spolupráci na projektu.

V první polovině roku 2016 tým Kreativní Prahy vytvořil analýzu potenciálu kulturních a uměleckých subjektů na Praze 7, na kterou navázal yvtvořením Studie proveditelnosti sloužící k identifikaci příležitostí a k definici postupu založení kreativní čtvrti. Výstupem společné práce týmu KREP, kulturních aktérů na Praze 7 a zástupců samosprávy MČ Prahy 7 je návrh, jak konkrétně by mohl Art District 7 fungovat, a co vše je třeba pro realizaci udělat. Radní pro kulturu MČ Prahy 7 Hana Třeštíková předložila Studii proveditelnosti Art District 7 na konci roku 2016 voleným orgánům MČ Praha 7 k širší diskusi.